*dotyczy tylko porodów fizjologicznych

 

Od dnia 4 maja 2020 r. przywracamy w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym MEDIKOR porody rodzinne.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, związaną z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z zaleceniami konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii osobie towarzyszącej przy porodzie fizjologicznym zalecamy  posiadanie aktualnego wyniku testu PCR w kierunku COVID 19

O możliwości uczestnictwa osoby towarzyszącej przy porodzie fizjologicznym każdorazowo decyduje personel szpitala po pozytywnej ocenie wypełnionej ankiety epidemiologicznej i pomiarze temperatury ciała.

Osoba nie może towarzyszyć przy porodzie, jeżeli jest objęta kwarantanną, izolacją lub miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 lub wykazuje w dniu przyjęcia do szpitala objawy infekcji.

Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi celem zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.

W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.

Osoba towarzysząca może zostać wpuszczona w momencie rozpoczętego porodu i powinna opuścić szpital w ciągu 2 godzin po porodzie.

 

Podczas pobytu w szpitalu osoba towarzysząca:

  • przez cały okres pobytu na terenie szpitala pozostaje w masce medycznej, którą należy zmieniać co 2 godziny;
  • powinna zachować bezpieczny dystans (2 metry) wobec innych osób;
  • nie może opuszczać sali porodowej.

 

Szpital nie zapewnienia masek medycznych osobom towarzyszącym.

W dalszym ciągu na dzień dzisiejszy utrzymana jest decyzja dot. braku jakiejkolwiek formy odwiedzin pacjentów w oddział