Drogie Panie,
Niestety wraz z powrotem "żółtej strefy" w powiecie nowosądeckim jesteśmy zmuszeni do odwołania od dnia dzisiejszego tj.3.10.2020 możliwość odbywania porodów rodzinnych.