Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z zaleceniami Konsultantów krajowych w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Perinatologii z dnia 14.05.2020 roku o możliwości uczestnictwa osoby towarzyszącej przy porodzie każdorazowo decyduje personel szpitala po pozytywnej ocenie wypełnionej ankiety epidemiologicznej i pomiarze temperatury ciała.

Osoba nie może towarzyszyć przy porodzie, jeśli jest:

  • objęta kwarantanną,
  • izolacją
  • miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19
    lub
  • wykazuje w dniu przyjęcia do szpitala objawy infekcji.

Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi celem zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.

W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba), która zamieszkuje z rodzącą co najmniej przez 14 dni przed porodem.

Osoba towarzysząca może zostać wpuszczona na teren Szpitala w momencie regularnej akcji porodowej i powinna opuścić Szpital w ciągu 2 godzin po porodzie.

Osoba towarzysząca jest zobowiązana do przebrania się w maseczkę chirurgiczną oraz ochraniacze na buty lub buty na zmianę w którym ma zaopatrzyć się we własnym zakresie, przed zgłoszeniem się do Szpitala.

Podczas pobytu w szpitalu osoba towarzysząca powinna zachować bezpieczny dystans (2 metry) wobec innych osób. Osoba towarzysząca bezwzględnie nie może opuszczać sali przedporodowej/porodowej.

Osoba towarzysząca pozostaje przez cały okres pobytu na terenie szpitala w masce medycznej, którą należy zmieniać co 4 godziny.

Szpital nie zapewnia masek medycznych należy je przynieść ze sobą w odpowiedniej ilości zmiana na nową co 3-4 h.

W dalszym ciągu na dzień dzisiejszy utrzymana jest decyzja dot. braku jakiejkolwiek formy odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitala.