Dotyczy szczepienia wykonywanego szczepionką wyprodukowaną przez firmę BioNTech oraz Pfizer.

 

Szanowni Państwo,

w związku z regulacjami ogłoszonymi przez Ministra Zdrowia aktualnie do szczepień przeciwko Covid-19 mogą być zakwalifikowane rodzice dzieci urodzonych przedwcześnie, u których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Według aktualnych danych z piśmiennictwa, najwyższa odporność na zakażenie tym koronawirusem uzyskuje się po 4-tym tygodniu ode chwili podania pierwszej dawki szczepionki wyprodukowanej przez BioN-Tech and Pfizer. W przypadku stosowania innych szczepionek, czas nabycia maksymalnej odporności może być różny i ta sytuacja będzie miała wpływ na kwalifikację rodziców do szczepienia.

W celu zaszczepienia, rodzice będą zaliczani do grupy „0” w kategorii pracowników sektora ochrony zdrowia nie  wykonujących zawodów medycznych lub „1” a następnie „2” w zależności od okresu, w którym będą realizowane szczepienia, w taki sposób, aby mogli najszybciej uzyskać odporność na zakaże nie i uczestniczyć w opiece nad przedwcześnie urodzonym dzieckiem.

Zlecenie na wykonacie szczepienia w postacie e-skierowania wystawi szpital, w którym urodziło się dziecko.

Do chwili obecnej nie są znane przeciwwskazania do karmienia pokarmem matki wynikające z podaży szczepionki.

Chętnych do szczepienia przeciwko Covid-19 Rodziców wcześniaków zgodnie z ww. wytycznymi zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Oddziału Neonatologii lub mailowo szczepienia.rodzicewczesniakow@medikor.pl