MEDIKOR III Sp. z o.o. 

 

Call Center 18 473 13 80 - rejestracje na wizyty, badania, informacje 

 

Adres siedziby:

31-752 Kraków, ul. Ujastek 3

 

Adres do korespondencji:

33-300 Nowy Sącz, ul. Rzemieślnicza 5

e-mail: biuro@medikor.pl

 

Adres wykonywania działalności

Centrum Medyczne MEDIKOR,

ul. Długosza 45, 33-300 Nowy Sącz

 

Szpital MEDIKOR

ul. Rzemieślnicza 5

33-300 Nowy Sącz

e-mail: biuro.szpital@medikor.pl

 

NIP: 734 32 72 374

Regon: 120575874

KRS: 0000492736

Kapitał zakładowy: 40 000,00 zł

 

konto bankowe

ING Bank Śląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34

44 1050 1445 1000 0090 3034 8792