Zgodnie z zaleceniem Ordynatora Szpitala Położniczo-Ginekologicznego MEDIKOR w Nowym Sączu kwalifikacje do cięć cesarskich oraz zabiegów operacyjnych prowadzone są przez Ordynatora lub Zastępcę Ordynatora Oddziału wspólnie z Asystentami od poniedziałku do piątku od godziny 09:00 do 13:00. W wybranym przez siebie terminie pacjentka zgłasza się do Rejestracji Szpitala ze skierowaniem od lekarza prowadzącego.

 

Po odbytej kwalifikacji do zabiegu należy również zgłosić się na konsultację anestezjologiczną (najpóźniej 2 dni przed planowym zabiegiem), która jest przeprowadzana od poniedziałku do piątku od godziny 16:00 do 18:00.

 

Na powyższe kwalifikacje i konsultacje nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja.