Pacjentki Szpitala Położniczo-Ginekologicznego MEDIKOR objęte są profesjonalnym wsparciem psychologa, w ramach którego można liczyć na:

  • pomoc w radzeniu sobie z emocjami  towarzyszącymi pobytowi szpitalnemu
  • procesowi diagnostycznemu oraz okresowi okołoporodowemu
  • wsparcie po niepowodzeniach położniczych
  • wsparcie dla Rodziców Dzieci przebywających na Intensywnej Terapii Noworodka