Zarząd Spółki

Prezes Zarządu

Tomasz Wiśniewski

Członek Zarządu

Dyrektor Departamentu Finansowego

Paweł Piszczek

Kadra Zarządzająca

Dyrektor Szpitala i Opieki Ambulatoryjnej CM MEDIKOR

Roman Bański

Dyrektor Medyczny

Kierownik Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

lek. med. Irena Gawrońska 

 

Dyrektor ds. projektów medycznych

Pełnomocnik Spółki ds. Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania

lek. med. Siergiej Waszkiewicz

 

Naczelna Pielęgniarka

Kierownik ds. Pielęgniarstwa Standaryzacji i Bezpieczeństwa Pacjenta

Marta Orwat

Kierownik OAiIT, Bloku Operacyjnego i Zespołu Anestezjologicznego

Anna Ciaćma

Kierownik Działu Administracji

Małgorzata Gozdecka

 

 

Kierownik działu Technicznego i Sterylizacji

Andrzej Słaby

Kierownik Działu Dokumentacji Medycznej

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Lucyna Cieśla

Kierownik Zespołów Pielęgniarek Szpitala

Anna Mółka

Kadra Zarządzająca Oddziału Położniczo Ginekologicznego

Kierownik Oddziału

 lek. med. Marta Sudoł

Zastępca Kierownika Oddziału

Odcinek Ginekologiczny

 dr n. med. Małgorzata Pawlak

Zastępca Kierownika Oddziału

Organizacja Zabiegów

 lek. med. Jerzy Mazgaj