Poradnia zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zaburzeń gospodarki węglowodanowej:

 • nietolerancji glukozy
 • cukrzycy typu I
 • cukrzycy typu II
 • hipoglikemii

Pracujemy nad zapobieganiem:

 • zespołom stopy cukrzycowej i otyłości
 • powikłaniom cukrzycy, nefropatii, angiopatii, neuropatii i retinopatii

Prowadzimy działalność edukacyjną:

 • indywidualne opracowywanie diet
 • nauka samokontroli - obsługa glukotestów, ketotestów, glukometrów
 • instruktaż wstrzyknięć - metoda klasyczna, obsługa penów
 • samodzielna interpretacja wyników
 • promocja wiedzy i zachowań prozdrowotnych - tryb życia, higiena, aktywność społeczna i zawodowa
 • rozwiązywanie problemów psychospołecznych

Rejestracja:

 • Osobista: Długosza 45, 33-300 Nowy Sącz
 • Tel.: 18, 443 72 52, 733 300 303
 • Elektroniczna: rejestracja@medikor.pl