W ramach Przychodni Medikor oferujemy naszym Pacjentom kompleksową opiekę medyczną w ramach:

Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – oferujemy Państwu konsultację w ponad 14 różnych specjalizacjach. Prowadzimy usługi w ramach kontraktu z NFZ oraz odpłatne. Pacjenci, którzy chcą skorzystać z usług lekarzy specjalistów w ramach kontraktu z NFZ powinni posiadać odpowiednie skierowanie wystawione przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub innego specjalistę (z wyjątkiem: ginekologa i położnika). Pacjenci korzystający z usług poradni specjalistycznych odpłatnie nie muszą posiadać skierowania.

Pracownii specjalistycznych wykonujących badania diagnostyczne:

  •  ginekologiczna z badaniem usg i ktg
  • okulistyczna z badaniem pola widzenia, badania kąta zeza, ćwiczeniami ortoptystycznymi,
  • alergologiczna z możliwością wykonania testów skórnych (wziewnych i pokarmowych), badaniem spirometrii
  • dermatologiczna z możliwoscią wykonania badania fotodermoskopii
  • mammografii

Laboratorium analityczne – wykonujące badania w pełnym zakresie

Pobierz - przygotowanie do badań laboratoryjnych