Szpital Położniczo-Ginekologiczny Medikor zapewnia pacjentom w trakcie hospitalizacji możliwość odwiedzin.

 • na oddziale położniczym i ginekologicznym zalecamy  codziennie w godzinach 11.00 -19.00 ze względu na organizacje pracy oddziału .
 • na odcinku  Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Oddziału Neonatologicznego zalecamy w godzinach 14.00-18.00.
 • na salach pooperacyjnych, salach intensywnego nadzoru są ograniczone i możliwe po uzgodnieniu z personelem medycznym oddziału (obowiązuje wzmożony nadzór  epidemiologiczny).

 

W innych godzinach prosimy uzgodnić  zasady z personelem medycznym. 

Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

Nie zaleca się przyprowadzania dzieci do lat 14. szczególnie w okresie chorób infekcyjnych i zakaźnych ze względu na nadzór epidemiologiczny w szpitalu jak i trudność rozstania z mamą i nowonarodzonym rodzeństwem. Stres rozstania nie wpływa dobrze na dzieci oraz mamy (w tym na ich laktację).

Prosimy nie odwiedzać pacjentek z objawami infekcji.

Prosimy by równoczesne przebywała nie więcej niż jedna osoba, co wiąże się z poszanowaniem praw innych pacjentek, w tym prawa do intymności. Gdy pozwala na to stan zdrowia pacjenta w czasie odwiedzin można korzystać z krzeseł w holach szpitala, wówczas przy pacjencie może przebywać większa grupa osób.

Podczas wizyty lekarskiej osoby odwiedzające zostaną poproszone o opuszczenie Sali chorych ze względu na przestrzeganie przez personel praw pacjentów, w tym prawa do prywatności czy intymności

Kierownik oddziału, dyrekcja szpitala mogą ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny.

 

W trakcie odwiedzin, krewni lub osoby wskazane przez pacjenta mogą uczestniczyć w dodatkowej opiece pielęgnacyjnej (zawsze po uzgodnieniu z personelem medycznym), która może obejmować:

 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych (czytanie, rozmowa)
 • zapewnienie troski, bliskości i poczucia bezpieczeństwa dzieciom
 • pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych
 • toaleta ciała (mycie, obcinanie paznokci, golenie, zmiana pampersa, czesanie)
 • karmienie
 • zmianę pozycji ułożenia ciała (odwracanie na boki)
 • toaletę przeciwodleżynową (oklepywanie)
 • uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem (spacerowanie po korytarzu, sadzanie w łóżku)
 • towarzyszenie przy porodzie (Sale porodowe)

 

W szpitalu niedopuszczalne jest :

 • przynoszenie i przekazywanie pacjentkom leków, bez zgody i wiedzy lekarza
 • spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających
 • zachowania naruszającego dobre obyczaje i normy moralne (zachowania niegrzeczne, agresywne, głośne krzyki, rozmowy – przeszkadzające pozostałym pacjentkom
 • manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji, posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej

 

W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą pacjenta, zasad odwiedzin, personel medyczny ma obowiązek poprosić  tą osobę o opuszczenie Szpitala, a jeżeli wezwanie do opuszczenia Szpitala okaże się nieskuteczne, kierując się dobrem pacjentki, innych pacjentek czy  szpitala powiadamia służby porządkowe (policję)

Prosimy o przestrzeganie zasad odwiedzin i współpracę z personelem szpitala.