Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dot. karmienia piersią umieszczonym na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://www.archiwum.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2017/12/mleczna-droga-magazyn.pdf.

Zadanie zostało zlecone przez Ministerstwo Zdrowia i sfinansowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Realizatorem zadania jest Fundacja Pro-Familia. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 określa cele i najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa. Aktualne informacje na temat programu można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/. W przypadku pytań dotyczących programu należy kontaktować się z Ministerstwem Zdrowia.

Link do pobrania: https://www.gov.pl/web/zdrowie/karmienie-piersia