Drogie Pacjentki!

Szpital MEDIKOR dołączył do programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”. Pacjentki przebywające na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym są objęte tym programem.

Udział w programie jest bezpłatny, wymaga podpisania formularza zgody na udział w programie przy przyjęciu do Szpitala.

 

CEL programu

  • podniesienie jakości żywienia Pacjentek
  • zwiększenie satysfakcji Pacjentek z hospitalizacji
  • zwiększenie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia
  • wyrobienie dobrych nawyków w zakresie właściwego odżywiania

 

Jadłospis na dany tydzień

Dieta Mamy – trymestr I

Dieta Mamy – trymestr II

Dieta Mamy – trymestr III

Dieta Mamy – okres laktacji

 

Kontakt z Dietetykiem:

Podczas hospitalizacji w Szpitalu, Pacjentki mogą kontaktować się z dietetykiem. W ramach projektu otrzymują one bezpłatnie poradę żywieniową dotyczącą prawidłowych zasad odżywiania się kobiet w ciąży oraz w okresie laktacji.

Dietetyk jest do dyspozycji w Szpitalu w poniedziałki i w czwartki, w godzinach od 9:00 do 12:00.

Po przeprowadzonej indywidualnej edukacji żywieniowej oraz otrzymaniu wskazówek w formie ustnej oraz papierowej, Pacjentki mogą również wysyłać zapytania na pocztę mailową dietetyka: dietetyk@medikor.pl.
Z tej formy wsparcia mogą korzystać dwa miesiące po porodzie.

 

Dodatkowe informacje:

Podczas pobytu w Szpitalu, Pacjentka ma możliwość uzyskania informacji na temat ilości, wartości energetycznej oraz odżywczej posiłków wydawanych w Szpitalu oraz kierowania uwag (pozytywnych oraz negatywnych) dotyczących tych posiłków dietetykowi, innemu personelu medycznemu lub adnotować je w ankiecie oceniającej pobyt w szpitalu, które znajdują się na terenie Oddziału.

 Adres mailowy Szpitala: szpital@medikor.pl

Pacjentki mają również możliwość uzyskania darmowych porad dietetycznych (konsultacji dietetycznych on-line) w okresie pozaszpitalnym w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej „NCEŻ”, prowadzonym przez Instytut Żywności i Żywienia na Stronie Internetowej: http://poradnia.ncez.pl/.  Na Stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl mogą one także zdobyć szereg cennych informacji z zakresu zasad prawidłowego odżywiania się.

 

Poradnik  Żywienia Kobiet w Ciąży przygotowany przez Instytut Matki i Dziecka - kliknij tutaj

 


 

Realizatorem programu jest Ministerstwo Zdrowia, całość informacji o programie jest dostępna w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy"